Kontaktirajte nas
091 941 25 31

Besplatno savjetovanje

Podnositelj zahtjeva:*
Adresa:*
E-mail:*
Broj mobitela:*
OIB:*
JMBG:*
Vrsta poduzeća:*
Vaša vrsta poduzeća:
Broj zaposlenih:*
Radni staž:*
Visina primanja:*
Naknada za prijevoz:*
Otplaćujete li već neki kredit ili imate druga zaduženja (jamac/sudužnik)?*

Ukoliko ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA:
Banka kojoj isplaćujete dugovanje:
Ukupno dugovanje:
Mjesečna rata:
Da li je dug vidljiv na plaći / mirovini?

Da li je račun bio ili je trenutno pod ovrhom/blokadom?*